กิจกรรมล่าสุดของไซต์

15 ก.ย. 2562 21:18 audit cma5 แนบ Untitled.jpg กับ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
15 ก.ย. 2562 21:18 audit cma5 แนบ 70890503_2325144214401671_2481378915306700800_n.jpg กับ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
15 ก.ย. 2562 21:18 audit cma5 แนบ 70337363_721786151579968_2537403937594540032_n.jpg กับ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
15 ก.ย. 2562 21:18 audit cma5 แนบ 70304339_2680673081970879_176066106920796160_n.jpg กับ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
15 ก.ย. 2562 21:18 audit cma5 แนบ 70262761_909522679422710_5345379218425380864_n.jpg กับ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
15 ก.ย. 2562 21:18 audit cma5 แนบ 70119853_2450065388403206_7865611546058031104_n.jpg กับ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
15 ก.ย. 2562 21:18 audit cma5 แนบ 69990462_2419808124774270_6165445666739847168_n.jpg กับ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
15 ก.ย. 2562 21:18 audit cma5 สร้าง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
11 ก.ย. 2562 20:43 audit cma5 แก้ไข โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
11 ก.ย. 2562 20:37 audit cma5 แนบ ศึกษาดูงาน_๑๙๐๙๐๔_0164.jpg กับ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
11 ก.ย. 2562 20:37 audit cma5 แนบ ศึกษาดูงาน_๑๙๐๙๐๔_0152.jpg กับ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
11 ก.ย. 2562 20:37 audit cma5 แก้ไข โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
11 ก.ย. 2562 20:37 audit cma5 แนบ ศึกษาดูงาน_๑๙๐๙๐๔_0148.jpg กับ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
11 ก.ย. 2562 20:37 audit cma5 แนบ 70523517_500319497430800_7294057746645647360_n.jpg กับ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
11 ก.ย. 2562 20:37 audit cma5 แนบ 70075251_2410764975666638_1470662347646304256_n.jpg กับ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
11 ก.ย. 2562 20:37 audit cma5 แนบ 69960294_500311870764896_6469464566009954304_n.jpg กับ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
11 ก.ย. 2562 20:37 audit cma5 แนบ 69813308_2410764112333391_1103843853913292800_n.jpg กับ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
11 ก.ย. 2562 20:37 audit cma5 แนบ 69704777_2410764512333351_1895736618141089792_n.jpg กับ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
11 ก.ย. 2562 20:37 audit cma5 แนบ 69643620_2410764685666667_8741884779676303360_n.jpg กับ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
11 ก.ย. 2562 20:37 audit cma5 แนบ 69588708_2410764152333387_3412414523842232320_n.jpg กับ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
11 ก.ย. 2562 20:37 audit cma5 แนบ 69561907_500311130764970_4493564887254958080_n.jpg กับ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
11 ก.ย. 2562 20:37 audit cma5 แนบ 69526863_500308627431887_6251223018408771584_n.jpg กับ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
11 ก.ย. 2562 20:37 audit cma5 แนบ 69508840_2410764432333359_1305610920579301376_n.jpg กับ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
11 ก.ย. 2562 20:37 audit cma5 แนบ 69408932_2410764225666713_855243969930461184_n.jpg กับ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
11 ก.ย. 2562 20:37 audit cma5 แนบ 69384008_2410764912333311_177966578409668608_n.jpg กับ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เก่ากว่า | ใหม่กว่า