ประชุมติดตามความก้าวหน้าการประเมิน ITA

โพสต์24 มิ.ย. 2562 01:33โดยaudit cma5
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายวิชัย ปานอุทัย ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการนำข้อมูลลงเว็บไซต์ เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลการประเมิน ITA) ของสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ครั้งที่ 1 / 2562 ณ ห้องประชุมม่อนจอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5


Comments