ประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

โพสต์19 มิ.ย. 2562 21:07โดยaudit cma5
วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นางสาวดารารัตน์ วงศ์สถาน นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ITA) ณ ห้องประชุมม่อนจอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Comments