โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

โพสต์2 ส.ค. 2562 00:46โดยaudit cma5
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมและประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 อนึ่งในวันดังกล่าว ภาคเช้าได้รับเกียรติจาก พ.พ.ต.ชัชนพ  ผดุงกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 5 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การป้องกันและปราบปรามการทุจริต"  และ คุณบุฟผา โพธิเศษ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษในหัวข้อ "การปลูกฝังสร้างจิตสำนึกค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนการทุจริต"  และในภาคบ่ายได้รับเกียรติจาก คุณณัฐพล บุญยะประภา นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ และคุณไพศาล ช่างประดิษฐ์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 เชียงใหม่ บรรยายพิเศษในหัวข้อ "บทบาทหน้าที่ของ ป.ป.ท. กับการขัดกันแห่งผลประโยชน์และผลประโยชน์ทับซอน"  ณ โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ดอกไม้ และสถานที่ในร่ม
Comments