โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

โพสต์11 ก.ย. 2562 20:36โดยaudit cma5   [ อัปเดต 11 ก.ย. 2562 20:43 ]

วันที่ 3 กันยายน 2562  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5  นำโดยนายวิชัย ปานอุทัย  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรในสังกัด ได้เดินทางไปศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับสูงมาก ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  ในภาคบ่ายได้เดินทางไปศึกษาดูงานโรงเรียนสุจริตต้นแบบ ณ โรงเรียนด่านแม่คำมัน โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อเป็นแนวทางและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานต่อไป

Comments