โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)

โพสต์19 มิ.ย. 2562 21:28โดยaudit cma5
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนายวิศวัสต์ ศิริปิยวโรดม รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน พร้อมทั้งได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 อนึ่งในวันดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพท. (ITA) ดร.จักร์พงษ์ วงค์อ้าย ผอ.กลุ่มบริการงานทั่วไป
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ครั้งนี้ด้วย


Comments