หน้าแรก


https://sites.google.com/a/chiangmaiarea5.go.th/data-download-sphp-chm-5/cetcanng-sucrit-khxng-phu-brihar

ภาพข่าวกิจกรรม

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กฏบัตรการตรวจสอบภายใน

แสดง 2 ไฟล์จากหน้า กฏบัตร การตรวจสอบภายใน

แผนปฏิบัติการตรวจสอบประจำปี

แสดง 2 ไฟล์จากหน้า แผนปฏิบัติการ

รายงานผลการตรวจสอบประจำปี

แสดง 1 ไฟล์จากหน้า รายงานผลการตรวจสอบภายใน

เอกสารดาวน์โหลด

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด

นายวิชัย ปานอุทัย
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

http://www.moe.go.th/

https://www.obec.go.th/

http://www.mua.go.th/

http://www.vec.go.th

http://www.uprightschool.net/

https://sites.google.com/a/bpnschool.ac.th/sanakngan-suksathikar-canghwad-cheiynghim/home

https://www.nacc.go.th/main.php?filename=ITA
สำนักงาน ปปช.